Hóa đơn thương mại là gì? Có vai trò gì trong xuất nhập khẩu

Hóa đơn thương mại là gì? Có vai trò gì trong xuất nhập khẩu

Trong mua bán hàng hóa quốc tế và nội địa, hóa đơn thương mại (Commercial invoice) đóng vai trò như giấy tờ thể hiện giá mua – bán hàng hóa. Vì vậy, hóa đơn thương mại, thường được gọi ngắn gọn là invoice đóng vai trò quan trọng thanh toán hàng hóa, xác định giá trị hải quan và là căn cứ tính thuế nhập khẩu. Vì vậy, Hóa đơn thương mại invoice là chứng từ không thể thiếu trong hệ thống chứng từ thực tế. Hãy cùng Vietjet Cargo cùng đi tìm hiểu kĩ hơn về invoice và những nội dung được thể hiện trên invoice.

Hóa đơn thương mại
Commercial Invoice – CI Hóa đơn thương mại

Hóa đơn thương mại được hiểu như thế nào?

Hóa đơn thương mại (tiếng anh là Commercial Invoice): là loại chứng từ cơ bản của công tác thanh toán và do người bán hàng thảo ra để yêu cầu người mua phải trả số tiền hàng đã được ghi trên hóa đơn. Hóa đơn thương mại ghi rõ đặc điểm hàng hóa, đơn giá, tổng giá trị của hàng hóa, điều kiện cơ sở giao hàng.

Hóa đơn thương mại có ý nghĩa như thế nào trong xuất nhập khẩu hàng hóa?

  • Một là nó là chứng từ không thể thiếu trong vấn đề giao hàng.
  • Một trong những chứng từ quan trọng để xác lập việc thanh toán với đối tác.
  • Là căn cứ quan trọng để xác định giá trị hải quan của hàng hóa để tính thuế nhập khẩu.

Nội dung của hóa đơn thương mại

Hóa đơn thương mại là chứng từ thể hiện hoạt động mua bán của doanh nghiệp. Mỗi một hóa đơn thương mại có các điều khoản khác nhau, tùy thuộc vào đặc điểm và yêu cầu mà bên bán hàng đề ra. Tuy vậy, các bản hóa đơn thương mại đều có các nội dung chính sau:
– Ngày tháng lập hóa đơn thương mại.
– Thông tin người mua, người bán hàng hóa: tên, địa chỉ, mã số thuế…
– Thông tin hàng hóa: tên, số lượng, đơn giá, tổng giá trị hợp đồng, quy cách, ký hiệu mã…
– Ngày gửi hàng.
– Tên tàu, thuyền, số chuyến.
– Ngày rời cảng, ngày dự kiến hàng đến.
– Địa chỉ cảng đi, cảng đến.
– Điều kiện giao hàng.
– Điều kiện và điều khoản thanh toán.
Đây cũng chính là các lưu ý mà các kế toán thương mại phải lưu ý bởi hóa đơn thương mại là chứng từ có vai trò và chức năng quan trọng

Hóa đơn thương mại
Hóa đơn thương mại

Phân biệt hóa đơn thương mại ( Commercial Invoice) với phiếu đóng gói hàng( Packing list)

Với những người chưa quen đọc chứng từ, cần phân biệt một chút giữa hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) với phiếu đóng gói (Packing List). Hai loại chứng từ này nhiều khi nhìn gần giống nhau (vì thường được tạo ra từ 1 mẫu), và có nhiều thông tin trùng nhau, nhưng có chức năng khác nhau nên cần những dữ liệu đặc thù riêng.
Hóa đơn thương mại là chứng từ thiên về chức năng thanh toán, trên đó quan trọng thể hiện hàng hóa bao nhiêu tiền. Còn phiếu đóng gói lại cần thể hiện hàng hóa được đóng gói như thế nào, bao nhiêu kiện, trọng lượng và thể tích bao nhiêu…

Xem thêm: Giấy phép xuất nhập khẩu là gì?
Với những chia sẻ về Hóa đơn thương mại của Vietjet Cargo sẽ hữu ích với bạn. Vietjet Cargo cung cấp dịch vụ khai báo hải quan nhanh chóng nhất, hãy liên hệ Hotline của chúng tôi để tham khảo nhiều dịch vụ tốt nhất tới bạn.